AV- & presentationsteknik

Professionell planering av AV teknik och installation b.a. auditorier och mötesrum. I designfasen ser vi till att utrymmet utnyttjas så effektivt som möjligt, och att vi tar hänsyn till eventuella begränsningar och avsedd användning av utrymmet.

 

Vi levererar nödvändig hårdvara (b.a. projektorer, skärmar) för genomförandet av planen och tar hand om installationen. Vi hanterar också systemunderhåll.