Barnets ögon, öron och röst i klassrummet

Då en elev inte har möjlighet att delta i klassen själv, kan AV1 vara närvarande i dess ställe.
AV1 är en kommunikationsrobot för långtidssjuka barn och ungdomar.

…Är idag för sjuka för att delta i sin egen vardag. Det betyder att i vart fjärde klassrum finns en stol som står tom.

Källa: No Isolation, 2017

Designad för att användas i klassrum

AV1 är byggd så att barn ska kunna delta i skolarbetet på egna villkor. Barnen som använder AV1 kan själva bestämma när de ska vara anslutna eller bortkopplade.

Inaktiv

Om barnet inte orkar vara aktivt i skolan kan han eller hon signalera att de vill vara passiva lyssnare
och ett blått ljus lyser på robotens huvud.

Markera

Om barnet vill svara på en fråga kan han eller hon “markera” genom att trycka på en knapp i appen och
ett vitt ljus börjar blinka.

Viskningsläge

Man kan också sätta AV1 i viskningsläge, så bara de barn som sitter bredvid roboten hör.

“Departementet har uppmärksammat att användningen av den här typen av robotar [som AV1] kan vara till stor nytta för elever som inte kan delta i skolan på grund av sjukdom eller skada. ”

— Det Norska Utbildningsdepartementet

Hur vi samarbetar med skolor och kommuner

Vi vet att orsaker till sjukdom varierar, och om du har ett eller flera barn i din skola med långvarig sjukdom, kan du leasa eller köpa en AV1. Vi erbjuder material som informerar alla involverade parter om användning och säkerhet. Vi ger gärna råd om hur ni får så mycket som möjligt ut av er AV1, både för barnet, klasskamraterna och för läraren.

Vi erbjuder snabbt, skräddarsytt stöd utifrån era behov som hjälper er att administrera flera enheter. Behoven varierar beroende av situation och därför har vi utvecklat flexibla lösningar både för familjer, offentliga sektorn och för organisationer.

Hur vi samarbetar med organisationer

Representerar du en organisation som arbetar med barn och unga vuxna med långvariga sjukdomar? Om din organisation behöver flera AV1 i cirkulation har vi ett hanterbart system för att organisera användningen. Vi kan ge dig råd om hur bäst implementera användningen av AV1 så att de passar dina behov. Om du eller ditt företag vill donera AV1, kan vi hjälpa dig att hitta rätt informationsväg för att nå de barn som behöver en.