Coding

Coding is the final frontier, where teaching your students to code, you will provide them with a key to unlock whatever they want to accomplish for themselves, their community and their world. Finland is a way shower in terms of adding coding as a mandatory skill within our core curriculum, and as the new curriculum is not dependent on various subjects, coding can be integrated in all subjects.

Here follows a few steps on the way, in which iTronic Education can take part together with you.

  1. Staff training
  2. Various coding languages and Swift Playgrounds
  3. Hardware, robots and drones
  4. Putting it all together in a pedagogical and didactical manner in accordance with the local core curriculum OPS2016

Staff tarining

Multitronic pro offers various courses, especially designed for your school, municipality or city, to help your staff get comfortable with coding. We come to you and have one of our teachers come and help your teachers to start.

Our courses are built on the following premises:

 • How to use coding pedagogically and didactically while teaching content as well as when teaching only coding
 • How to see that coding can allow children and youth to become the people who save our world long before you thought it was possible
 • We assume that everyone can code
 • Våra kurser är alla baserade på läroplanen, allt startar med lärande målet och meningsfullt lärande. På så sätt säkerställer vi att både lärarens och elevernas/studenternas tid används effektivt
 • Att lärande ska vara ROLIGT!

Vi kan också hjälpa dig och dina lärare att bli Apple iPad/Mac/Swift Playground-lärare!

Sy ihop helheten

En sak är ändå bara en sak, inte lärande, inte undervisning. Så du kan lätt köpa massor med robotar, iPads, 3-D printrar, vilket kanske inte ens är nödvändigt i din skola, och fortfarande inte lyckas få personalen att använda dem effektivt eller alls. Låt oss i stället komma och visa din personal hur du väver in användandet av dessa i den vanliga undervisningen på ett pedagogiskt och motiverande sätt som inspirerar elever, studenter och personalen! Vi kan hjälpa dig genom att kunna erbjuda andra lärare som är utbildade och har använt applikationerna tillsammans med sina egna elever komma in och lära din personal att använda dem, experter och motivatörer. Man kan faktiskt åstadkomma nästan vad som helst med kodning!