Enhetsadministration

Ett av de mest tidskrävande stegen i att förvärva ny utrustning är installera olika program och konfigurera enheter för distribution.Vi sköter allt detta för dig om du vill. Från oss får du enhetsadministration tjänster för Mac, Windows, IOS och Android.

 

Din IT-avdelning sparar tid på andra jobb, när vi fullbordar/ slutför implementerings/ ibruktagande åtgärder. Vi säljer också enbart licenser om du vill köpa program och system för att installera dem själva.

 

Enhetsadministration kräver helomfattande lösningar. Förutom att vi erbjuder hjälp vid ibruktagande ger  vi också stöd inom följande områden:

  • Enhetsadministration i den dagliga verksamheten
  • Anpassa hårdvaran för kundens behov
  • Programhantering
  • Inventering av maskinvara och programvara
  • Skapa och underhålla din egen appstore
  • Säkerhetsfrågor för hårdvara och mjukvara

 

Vi använder Jamf Pro-programvara vid hantering av Apple-enheter för att förutse och automatisera enhetsadministrationsåtgärder.