Vanliga frågor:

Varför kan vi inte bara använda skype eller en surfplatta?

Skype använder inte krypterad videoströmning och är mycket mindre säker för alla involverade. AV1 kan rotera 360 grader, räcka upp handen och signalera om eleven är i form för att delta i undervisningen eller ej.
En surfplatta ger inte samma rörelsefrihet och möjlighet till interaktion som AV1 gör.

Hur fungerar AV1 i klassrummet?

AV1 låter barn och unga med långtidssjukdom, som annars skulle vara bundna till sina hem eller sjukhus, delta i skolan utifrån sina förutsättningar. Med AV1 kan barnet signalera om de vill vara passiva eller aktiva, räcka upp handen eller viska till bänkkamraten. När det är rast är AV1 så pass lätt och bärbar att den gärna kan följa med ut.
Vi har tagit fram informationsmaterial så att föräldrar, lärare och elever som är involverade känner sig säkra med användningen av AV1.

Kan ni hjälpa oss med att involvera skolan?

Ja. Vi har en erfaren och tillmötesgående supportavdelning som alltid är redo att hjälpa till för att hitta den bästa lösningen för er och ert barn. Tveka inte med att kontakta oss!