Lapsen silmät, korvat ja ääni luokkahuoneessa

Kun oppilas ei voi fyysisesti osallistua luokkatunnille, AV1 on läsnä hänen puolestaan.
AV1 on kommunikaatiorobotti pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille aikuisille.

…Ei pysty käymään koulua normaalisti tällä hetkellä. Tämä tarkoittaa sitä, että joka neljännessä luokkahuoneessa yhden oppilaan tuoli on tyhjä.

Lähde: No Isolation, 2017

Suunniteltu luokkahuoneeseen

AV1 on kehitetty mahdollistamaan lasten osallistumisen koulun aktiviteetteihin omilla ehdoillaan. AV1-laitetta käyttävät lapset voivat itse päättää yhteydenotosta ja sen katkaisusta.

Passiivinen

Jos lapsi ei tahdo olla yhteydessä kouluun, hän voi viestittää haluavansa olla passiivinen kuuntelija, jolloin robotin päässä loistaa sininen valo.

Viittaus

Jos lapsi haluaa vastata kysymykseen, hän voi ”viitata” painamalla painiketta sovelluksessa, jolloin valkoinen valo vilkkuu.

Kuiskaustila

AV1-laitteen voi myös säätää kuiskaustilaan, jolloin käyttäjän voivat kuulla vain AV1:n vieressä istuvat.

“ Ministeriö on todennut, että robottien, kuten AV1, käyttö voi olla erittäin hyödyllistä opiskelijoille, jotka eivät pääse kouluun sairauden tai vamman takia. ”

— NORJAN OPETUS- JA TUTKIMUSMINISTERIÖ

Miten työskentelemme koulujen ja kuntien kanssa

Tiedämme, että taudinkulut ja -kestot vaihtelevat. Jos pitkäaikaissairaita koululaisia on yksi tai useampia, AV1:n voi liisata tai ostaa. Materiaaleistamme löytyy tietoa laitteen käytöstä kaikille osapuolille ja voimme myös neuvoa, miten AV1-laitteesta saadaan paras mahdollinen hyöty niin opiskelijalle, luokkatovereille kuin opettajallekin.

Tarpeista riippuen voimme tarjota palveluita, joiden avulla voi hallita useita käytössä olevia AV1-laitteita. Koska tarpeet eroavat toisistaan, tarjoamme joustavia ratkaisuja sekä perheille, julkiselle sektorille että organisaatioille.

Miten työskentelemme organisaatioiden kanssa

Edustatko organisaatiota, joka työskentelee pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten parissa?
Jos organisaatiosi tarvitsee useita AV1-laitteita, löytyy meiltä käyttäjäystävällinen järjestelmä laitteiden käytön organisointiin. Voimme myös neuvoa, miten AV1:n käyttö parhaiten soveltuu juuri teidän tarpeisiinne. Jos sinä tai yrityksesi haluatte lahjoittaa AV1-laitteita, voimme auttaa löytämään oikeat kanavat tavoittamaan laitteita tarvitsevat lapset.