Multitronic Pro Oy

Yritystasoiset DJI Droonit
MATRICE 300 RTK
Tehty kestämään. Toimii älykkäästi.

Vie työsi uusiin korkeuksiin

Kaupalliset droonit antavat yrityksille etulyöntiaseman ympäri maailmaa.

Anna ihmisille mahdollisuus

Varusta tiimisi älykkäillä työkaluilla, jotka parantavat heidän suorituskykyään.

Vähennä riskejä

Pidä projektit aikataulussa ja ihmiset turvassa.

Digitalisoi työ

Näe kokonaisuus, muodosta käsitys ja tee päätöksiä reaaliajassa.

Yleinen turvallisuus

Etsi ja pelasta

Toimi tehokkaasti Drone ratkaisuilla

Pelastusyksiköiden täytyy usein toimia laajoilla, haastavilla ja usein vaarallisilla alueilla pelastaakseen ihmishenkiä. DJI-tekniikka tarjoaa puoliautomaattisia työkaluja, jotka mahdollistavat alueiden nopean kartoituksen ja avun tarpeessa olevien paikantamisen, vaarantamatta pelastajien turvallisuutta.

DJI-droonit liikkuvat maaston yläpuolella mahdollistaen yksilöiden helpon paikallistamisen ilmasta käsin. Suuritehoisten lämpö- ja zoomikameroiden avulla voidaan paikallistaa läpösäteilyä jopa tiheän pusikon sekä lumen läpi, jolloin pelastusyksiköt voivat rajata etsimisalueen tehokkaammin.

DJI-droonit löytävät myös merellä kadonneet  tehokkaasti. Etsintäpartiot voivat käyttää lämpö- ja zoomikameroita suurten vesialueiden haravoimiseen huonossa näkyvyydessä, paikallistaa lämpösäteilyn ja käynnistää pelastusoperaation.

DJI-drooniratkaisut tarjoavat visuaalisen kuvan suurista katastrofialueista auttaen pelastuspäällikköä tekemään tietoisia päätöksiä. Droonin suoran streamin avulla voidaan tehokkaammin ohjata paikan päällä toimivia joukkueita ja viestiä tilanteesta ulkopuolisille apujoukoille.

Tulipalot

Tulipaloa sammuttaessa tarvitaan rohkeutta loukkuun joutuneiden ihmishenkien pelastamiseen sekä varovaisuutta liekkien leviämisen estämisessä. Teknologiamme tarjoaa nopeita kuvantamislaitteita, jotka antavat äärimmäisen tärkeää tietoa parhaan toimintatavan tunnistamiseen, taaten palomiesten turvallisuus.

DJI-drooniratkaisut antavat pelastusyksiköille reaaliaikaisen 360 ° näkymän palavasta rakennuksesta. Lämpökameroilla voidaan seurata tulipalon etenemistä ja havaita uhrit paksun savun läpi. Palopäälliköt voivat tehokkaasti kohdistaa sammutuksen vaarantamatta palomiehiä.

DJI-drooniratkaisut voivat tarkkailla laajamittaisia metsäpaloja tarjotakseen yksityiskohtaisia, ympärivuorokautisia tietoja. Lämpö- ja zoomauskuvien avulla päälliköt voivat välittömästi paikantaa palopesäkkeet ja tarkistaa pelastusyksiköiden tilan.

HazMat Response DJI-drone-ratkaisut antavat pelastustyöntekijöille mahdollisuuden puuttua HazMat-tilanteisiin paremmin, pitäen huolta omasta turvallisuudestaan. Pelastusyksiköt voivat samanaikaisten lämpö- ja visuaalisten kuvien avulla nopeasti tunnistaa, missä vaarallinen aine sijaitsee ja millaisesta aineesta on kyse.

Viranomaistyö

Viranomainen joutuu usein asettamaan itsensä vaaratilanteeseen suojellakseen kansalaisia ja ylläpitääkseen järjestystä.  DJI-droonitekniikka tarjoaa viranomaisille etäkuvaustyökaluja, joiden avulla he voivat arvioida tilannetta ja tehdä toimintasuunnitelmia, parantaen merkittävästi sekä viranomaisten, että sivullisten turvallisuutta.

Insidentin sattuessa DJI-drooniratkaisut kartoittavat ja dokumentoivat alueen nopeasti jälkikäteen tapahtuvaa analyysiä varten. Käyttämällä  3D-karttoja tai ilma-LiDAR-samepisteitä, oikeuslääketieteelliset yksiköt voivat saada yksityiskohtaisen kuvan tapahtumapaikasta ja toimittaa puolueettoman, visuaalisen raportin tuomioistuimille.

DJI-drooniratkaisut tarjoavat visuaalista etäkuvaa vaarallisesta alueesta antaen tärkeää tietoa tilanteesta. Lämpöanturia käyttämällä mahdollistetaan näkyvyys lasista tai muista esteistä huolimatta, varmistaen viranomaisten turvallisuus.

Katastrofien hallinta

Kun luonnonkatastrofi iskee, kokoontuvat  reagointiryhmät välittömästi pelastamaan ihmishenkiä ja aloittamaan uudelleenrakentamisen. Droonitekniikkamme tarjoaa nopeita tiedonkeruutyökaluja pelastajille, infrastruktuurin ylläpitoryhmille, vakuutusyhtiöille ja muille toimijoille. Työkalujen avulla voidaan alueiden visualisoiminen,  toiminnan koordinoiminen ja yhteisöiden uudelleenrakentaminen aloittaa nopeasti.

DJI-drooniratkaisulla saadaan välitön ilmakatsaus kadonneiden henkilöiden löytämiseksi. Droonin suoran streamin avulla pelastusyksiköt voivat ohjata tehokkaasti paikan päällä toimivia pelastajia, sekä viestiä tilanteesta ulkopuolisille yksiköille.

DJI-drooniratkaisulla saadaan välitön ilmakatsaus kadonneiden henkilöiden löytämiseksi. Droonin suoran streamin avulla pelastusyksiköt voivat ohjata tehokkaasti paikan päällä toimivia pelastajia, sekä viestiä tilanteesta ulkopuolisille yksiköille.

DJI-drooniratkaisut keräävät visuaalista tietoa katastrofin kohteeksi joutuneista alueista ja omaisuudesta. Tietojen avulla voidaan arvioida vauriot ja suunnitella korjaukset tarkasti . Käyttämällä automatisoituja kartoituslentoja, vakuutusyhtiöt voivat nopeasti valmistella ja suorittaa tarkastuskäyntejä useissa kaupungeissa arvioidakseen vaurioita.