Konsultering & utbildning

Våra IT-konsulter hjälper dig att identifiera rätt hårdvara och mjukvarulösningar för ditt utrymme. Vi designar t.ex. AV-system för mötesrum och auditorier, nätverkslösningar och styrsystem. Vi planerar individuellt efter kundens utrymmen och letar efter den mest lämpliga utrustning och servicepaket. Från planeringen är det lätt att fortsätta vår gemensamma resa att verklighetställa, eftersom all nödvändig utrustning och kunnande finns inom oss.

 

Vi organiserar utbildningar  för ledningstjänster inom hela Europa. Vi erbjuder också ibruktagningsutbildning för t.ex. Office365-system, webbhantering och användningen av mobila enheter.

 

Med oss hittar du ett eget pedagogiska team, där du kan fördjupa dej i ett visst teknologiskt tema Vi hjälper t.ex. ledande befattningshavare att överväga de rätta sakerna när teknologin införs för nya arbetssätt. För skolor erbjuder vi lösningar vid utformning och genomförande av klassrumsutrustning. Vi strävar efter att skapa utrymmen där modern utrustning kan utnyttjas så effektivt som möjligt vid olika undervisningssituationer.