Världens första virtuella maskot

Jacks dröm gick i uppfyllelse tack vare WellChild, en brittisk välgörenhetsorganisation som jobbar med att förbättra livet för barn med långtidssjukdomar, och Everton Fotbollsklubb, som båda gjorde en fantastiskt stor insats för att kunna arrangera Jacks drömdag.
Din organisation kan också hjälpa finska barn!

AV1 är designad för att hjälpa långtidssjuka barn

Att bli diagnostiserad med en långvarig eller kronisk sjukdom sätter sina spår i det vardagliga livet. Det kan leda till att man förlorar chansen till en normal skolgång och sitt sociala liv. Ofta kan den sociala isoleringen vara lika smärtsam som sjukdomen i sig.

Det är därför vi erbjuder AV1.

Livet är mer än skola

Barn sitter sällan stilla. Med inbyggt 4G kan AV1 användas överallt och när som helst och är lätt att bära med sig. AV1 är byggd för att hålla, men om det skulle ske en olycka så ingår utvidgad garanti som en del av abonnemanget.

Makaylas berättelse

”This is the first time in 8 years that I’ve had hope with Makayla’s education. Hearing the lessons coming from her bedroom I could have cried. We don’t have a normal life, but Robbie has given her some normality.”

– Makayla’s Mum

Möt roboten Bee

”Möt Bee, roboten som går till skolan i stället för mig när jag är sjuk.”

– Jade (17)