Multitronic Pro Oy

Telefon: +358 (0)20 730 5730

Support Helpdesk: +358 (0)20 730 5841

Support e-mail: support@multitronicpro.fi

AV-Kontaktformulär

AV-processbeskrivning

  1. AV-Kontaktformulär fylls i av kunden
  2. AV-systemspecialist kommer på plats för att kartlägga utrymmet
  3. Offert skickas till kund enligt överenskommen planering
  4. Offerten godkänns av kunden
  5. Hårdvaran beställs och installationsdatum bokas
  6. Installation
  7. Testning och valfri skolning
  8. Fakturering