Multitronic Pro Oy

Telefon: +358 (0)20 730 5730

Support Helpdesk: +358 (0)20 730 5841

Support e-mail: support@multitronicpro.fi

Kontaktuppgifter

Vårt expertteam hjälper dig alltid. Tveka aldrig att kontakta oss om du vill veta mer om våra produkter och tjänster.

Besöksadress

Multitronic Pro

Gerbyvägen 16

65230 Vasa

Öppethållningstider
Måndag-Fredag
8:00–16:00

Telefon
+358 20 7305730

Fakturering

Bästa samarbetspartner, vi har övergått till elektronisk hantering av fakturor och önskar att motta våra fakturor i elektronisk form.
Om ert företag inte kan skicka e-fakturor till oss, eller skicka fakturor till vår e-post, kan ni skicka pappersfakturorna till
vår skanningstjänst.
Vi tar inte emot fakturor på vår besöksadress.


1. E-fakturor
Multitronic Pro Oy, 2902316-9
E-fakturaadress: 003729023169
Operatör: Maventa (003721291126)
Förmedlings ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH*
*Ifall ni inte har möjlighet att skicka direkt till Maventas förmedlings ID från ert e-faktureringsprogram, bör ni använda detta förmedlnings ID.


2. Fakturor per e-post till skanningstjänsten
Vi ber er att endast skicka fakturor till nedanstående adress.
Fakturor som skickas per e-post skall inkluderas som bilagor i PDF-format. Ifall fakturan innehåller bilagor, skall
dessa vara inkluderade i samma fil som själva fakturan.
Adressen för e-post fakturor: 29023169@scan.netvisor.fi
• Ni kan skicka flera fakturor i en och samma e-post, dock bör varje faktura vara en enskild pdf-fil. Alla filer bör även ha olika namn.
• En enskild e-post får högst vara 5MB.
• PDF-filerna bör vara äkta PDF-filer (PDF version 1.3 eller nyare).
• PDF-fakturorna får inte vara låsta eller krypterade med lösenord.
• Dokumentets storlek får högst vara 210 x 297 mm.
• Tillåtna tecken för filens namn är följande: a-z, A-Z, 0-9, vänligen använd ej specialtecken eller mellanslag då ni namnger filerna.


3. Skanningstjänst för pappersfakturor
För att kunna förmedla fakturan snabbt och pålitligt till mottagaren, bör adressuppgifterna vara fullständiga både i
fakturan och på kuvertet.
Multitronic Pro Oy
29023169
PL 100
80020 Kollektor Scan
• Vänligen skicka inget annat till skanningsadressen än de fakturor och bilagor som skall skannas. Posten läser automatiskt in i vår
leverantörsreskontra och inget annat material (till exempel kvitton, företagspresenter, kreditkort, entrébiljetter) förmedlas vidare via
skanningstjänsten.
• För att uppnå det bästa slutresultatet för att automatiskt identifiera fakturorna, ber vi er att endast använda svart text på vitt botten.
• Vänligen använd inte nitar då ni skickar fakturor till skanningstjänsten.