Multitronic Pro Oy

Telefon: +358 (0)20 730 5730

Support Helpdesk: +358 (0)20 730 5841

Support e-mail: support@multitronicpro.fi

Barnets ögon, öron och röst i klassrummet

Sammanför människor

När en elev inte kan delta i klassen personligen tar AV1 sin plats. AV1 är avatarundervisningen som gör det möjligt för barn och unga vuxna med långvarig sjukdom att delta i skolan via en app på sin telefon eller surfplatta.

Låter barn delta på sina egna villkor

Om du diagnostiseras med en långvarig eller kronisk sjukdom kan det vara något som påverkar din vardag. Detta kan få dig att missa skolan och tiden med dina vänner. Ofta kan isoleringen vara lika illa som själva sjukdomen. AV1 är byggd för att låta barn delta i skolaktiviteter på sina egna villkor. Barnet som använder AV1 kan bestämma när det ska anslutas och kopplas ur, helt enkelt genom att trycka på en knapp i appen.

Designad för klassrumsbruk

AV1 ger barn med långvarig sjukdom förmågan att se, höra och prata med sina klasskamrater som om de var där, allt genom en säker app i sin telefon eller surfplatta. Om barnet vill svara på en fråga kan de höja handen genom att trycka på en knapp i appen och ett vitt ljus kommer att blinka på robotens huvud. AV1 kan sättas i viskningsläge, så bara barnen som sitter bredvid den kommer att höra dem. Och om barnet inte känner sig i skolan kan han eller hon signalera att de vill vara passiva lyssnare, och ett blått ljus kommer att blinka på robotens huvud.

Begär Demo

Vill du testa AV1 personligen? Kontakta oss för att få en direkt och icke-bindande demonstration.

Donera en AV1

Det finns över 6,000 barn som lider av en långvarig sjukdom i Finland. Hjälp med att förändra deras liv idag med den ovärderliga gåvan att kunna hålla kontakten med vänner och skola, medan du är på sjukhus eller hemma.

Behöver du support?

Har du några andra frågor? Vår supportsida kan ge dig svar.

En avatar för dig som behöver det mest

AV1 är telepresensroboten som fungerar som barnets ögon, öron och röst i klassrummet.

AV1 Kontakt