Multitronic Pro Oy

Telefon: +358 (0)20 730 5730

Support Helpdesk: +358 (0)20 730 5841

Support e-mail: support@multitronicpro.fi

Hållbar IT

 

Vi vill erbjuda våra kunder möjligheten att välja produkter, tjänster och lösningar som lever upp till deras värderingar och behov.

Circular IT

Hållbar IT, även känt som grön IT, täcker tillverkning, användning, hantering och bortskaffande av informationsteknik på ett sätt som minimerar dess påverkan på miljön.

 

Hållbar tillverkning innebär att göra produkter på ett sätt som inte skadar miljön. Från att minska på mängden material och kemikalier som används under produktionen till miljövänliga förpackningar och göra dem mer energieffektiva, finns det många sätt på vilka tillverkare kan påverka hållbarheten.

 
Genom att eliminera avfall och minska på den kontinuerliga resursanvändningen kan vi uppnå en mer cirkulär ekonomi inom IT

Multitronic Pro stöder hållbar IT

Vi inser att världen inte kommer att förändras på ett ögonblick. Det är därför vi stödjer varje litet steg i rätt riktning. Hållbar IT bör inte vara dyrt, och inte heller en nedprioritering av slutanvändarnas användarupplevelse. Hållbar IT måste bygga på en grund av stora innovationer och idéer.

Ett miljövänligt kontor

The Multitronic Pro Oy Office is situated in WIC, Wasa Innovation Center. We take pride in being totally free of carbon emissions.

The building is built of fully recyclable material, wood without insulation materials.

The energy for heating and cooling is 95 % geothermal heat and sun energy.

circuits, electrictiy, tech-3698536.jpg

Förnyelseprogram

Multitronic Pro erbjuder ett förnyelseprogram. Det eliminerar komplexiteten i handel med enheter, vilket ger en bättre kundupplevelse samtidigt som det skapar ekonomiska fördelar.

Begagnad utrustning betyder inte värdelös utrustning. Vi kan nu erbjuda offert på all hårdvaruutrustning, inte bara mobila produkter.

high level rack, warehouse, range-408222.jpg

Grönare logistik

Vi använder kostnadseffektiva och hållbara koldioxidneutrala logistiska lösningar. Vi skickar direkt till kund från leverantörens lager. Genom att ​​utelämna transporten via våra egna lageranläggningar kan vi minska kostnader, tid och minska på onödiga transporter. Vi använder också återvunnet förpackningsmaterial alltid när det är möjligt.

Hållbar IT, även känt som grön IT, täcker tillverkning, användning, hantering och bortskaffande av informationsteknik på ett sätt som minimerar dess påverkan på miljön

Kontakta oss