Multitronic Pro Oy

Telefon: +358 (0)20 730 5730

Support Helpdesk: +358 (0)20 730 5841

Support e-mail: support@multitronicpro.fi

Konsultering & utbildning

Våra IT-konsulter hjälper dig att identifiera rätt hårdvaru- och mjukvarulösningar för ditt utrymme och behov. Vi designar till exempel AV-system för mötesrum och auditorier, nätverksbyggande lösningar och hanteringssystem. Vi tittar på varje kunds utrymme individuellt och letar efter rätt utrustning och servicepaket för just det utrymmets behov. Från den färdiga planen är det lätt att fortsätta den gemensamma resan eftersom all nödvändig utrustning och kunskap finns från oss.

Vi organiserar utbildning för ledningstjänster i hela Europa. Vi organiserar också distributionsutbildning för till exempel Office365-system, webbhantering och användning av mobila enheter.

Du kan få ett eget pedagogiskt team hos oss som du kan fördjupa dig i ett specifikt teknologiskt tema med. Till exempel hjälper vi till att ta rätt saker med i beräkning när vi implementerar teknik i nya sätt att arbeta. För skolor ger vi hjälp med att utforma och implementera lösningar för klassrumsutrustning. Vi strävar efter att skapa utrymmen där modern utrustning kan användas så effektivt som möjligt i undervisningssituationer.”

 

Konsultations och utbildnings förfrågan