Tillgänglighet, differentiering och hjälpmedel.

Bli en bättre pedagog

När du som lärare möter elever med olika utmaningar sätts din kunskap på prov.
Vi finns här för att ge dig den kunskapen. Vår pedagogiska syn är att elever med
inlärningsutmaningar gör oss till bättre lärare – för alla elever och studerande.

Du som lärare

Den största resursen är ändå du själv som lärare. Och vi finns här för att stöda just dig. Vi förkortar och förenklar din arbetsinsats, visar dig digitala lösningar som öppnar nya möjligheter för elever och studerande att lyckas, känna sig duktiga och smarta. Vilket de redan är. Vi ger dig ökat förtroende för att möta olika utmaningar, även de högpresterande duktiga eleverna som behöver mer utmaningar. iPaden ger dig möjligheter du aldrig haft tidigare, större möjlighet att differentiera, större möjlighet att ge mer individualiserat stöd i all undervisning.

Våra två största resurser vad gäller just hjälpmedel och deras pedagogiska användning i klassrummet är it-pedagog och Apple Education Specialist Johanna Björkell och Apple Distinguished Educator Joe Moretti, men även våra andra Apple Professional Learners-pedagoger. Kolla in våra pedagoger och vårt kursutbud, men vi gör långt mycket mer.

Hör av dig för att ställa frågor, få konsultering, beställa utbildningar eller kurser som är skräddarsydda för just din skola, stad eller kommun.

IOS

iOS är din första resurs som lärare med sina många tillgänglighetsfunktioner, som när du lär känna dig kommer att ge dig nya pedagogiska och didaktiska möjligheter i klassrummet oavsett om du har utmanande situationer i klassrummet eller inte.

Exempel på dessa är text till tal och tal till text som i sig själv gör klassrummets iPadar till ett komplett språklabb med fler funktioner än ett vanligt och dyrt språklaboratorium. Vi erbjuder pedagogiska och didaktiska kurser både för läraren i klassrummet och speciallärare för att dra nytta av alla de funktioner som redan finns där.

Appstore

AppStore är din andra resurs, där hittar du appar för att stöda inlärning på många olika nivåer. Till exempel appen NaviDys som är en webbläsare för elever med läs- och skrivsvårigheter, Fingu som gör talinlärning lekfullt, Skolstil 2 som ljuder medan du skriver (vilket du också kan få iPaden att göra i alla appar). Vi hjälper dig plocka ut de mest effektiva och roliga appar som hjälper eleven med inlärningen på ett motiverande sätt. Våra kurser omfattar även hur du pedagogiskt och didaktiskt plockar in appar i undervisningen.

Vår tro är ändå att du kan göra mer med mindre och vi har kurser som lär dig använda ett grundpaket med appar som du kan examinera alla typer av lärandemål i med alla de olika elever du möter. iTronic Educations basapp-paket innehåller bland andra: Book Creator, Explain Everything, Showbie, iMovie, Pages och Tayasuki Scetches.